Agrivet Wondspray | Dermi-Blauw spray | Violet-Spray 400 ml

SKU
110314
18% Korting Voor € 11,81 € 12,87 Van € 14,40 € 15,70
Koop 12 voor € 11,09 € 12,09 p/st en ontvang 23% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Dermi-Blauw spray van Agrivet, ook wel bekend als Violet-spray. De intensieve verzorging voor de zwaar belaste huid van uw schaap, rund, paard of varken. Zeer geschikt voor klauw- en huidverzorging! 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Wondspray Violet de spray voor klauw- en huidverzorging!

Deze wondspray, ook wel Dermi-Blauw genoemd  van Agrivet is gemakkelijk in gebruik en zeer geschikt voor klauw- en huidverzorging. Het is een intensieve verzorging van de zwaar belaste huid van uw schaap, rund, varken of paard. De spray beschermt en verzorgt en kalmeert de gevoelige huid. Het zorgt voor een verlichting en voorkomt krabben en jeuk.

Gebruiksaanwijzing:

Voor u de spray gebruikt dient u deze eerst goed te schudden! Houdt de spray op een afstand van ongeveer 15 cm van de te ontsmetten oppervlakten en spray voor 2 tot 3 keer daags. De wondspray heeft circa 20 seconden nodig om in te trekken.

Specificaties:

  • Merk: Agrivet
  • Type: Dermi-Blauw Spray, Violetspray
  • Geschikt voor: klauw- en huidverzorging
  • Geschikt voor: Schapen, Runderen, Paarden en Varkens
  • Bevat: Propan-2-ol
  • Inhoud: 400 ml

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Gevaar

H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229- Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336-  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen:

P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280- Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P405- Achter slot bewaren. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501- De inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Gevaarlijke bestanddelen:

propaan-2-ol 

Aanvullende gegevens:

EUH208: Bevat Carvacrol, kan een allergische reactie veroorzaken. 

Meer informatie
MerkAgrivet
DiersoortGeit, Kalf, Koe, Lam, Paard, Pink, Schaap, Varken
Specifiek probleem dierWonden, Klauwaandoeningen