Voerkwaliteit & opslag voeders

Voerkwaliteit & opslag voeders

Om een maximale conservering en kwaliteit van voeders (zowel droogvoeders als vloeibare bijproducten) te garanderen is het belangrijk om af en toe aandacht te besteden aan de opslag, verwerking en controle van voeders en opslagplaatsen. In dit artikel een aantal tips om zo gestructureerd mogelijk aan de slag te gaan.

Kwaliteitscontrole droogvoeding varkens

Bij de aanname/binnenkomst van voeders begint de kwaliteitscontrole, vraag van elke leverancier een monster van elk product dat geleverd wordt. Controleer bij droogvoeders, granen en enkelvoudige grondstoffen of geen vervuiling of vermenging met andere producten in het monster aangetroffen word. Voor bedrijven die zelf granen malen voor hun varkens is het belangrijk om te bepalen of het schonen van producten als bijvoorbeeld tarwe en gerst een optie is, in kaf en stro van deze granen kunnen ziekmakende mycotoxinen aanwezig zijn.  

Wist u dat bij een product als tarwe tot wel 20% van het volume kan bestaan uit strodeeltjes en kaf?

Kwaliteitscontrole vloeibare (bij) producten

Voor vloeibare (bij)producten is het belangrijk om per aangeleverde vracht bij te houden wat het drogestofpercentage is. Meet deze na en controleer volgens specificaties of deze overeen komt met de matrix van de leverancier. Corrigeer eventuele afwijkingen in de recepten van uw brijvoerinstallatie.

Beoordeel ook elke vracht op geur/smaak en gisting. Een klein deel van het monster in een potje met een ballon als afsluiter wegzetten geeft al snel een goed beeld. Hier kunt u zien of het aangeleverde product te veel gisten bevat. Blaast de ballon op, dan is er sprake van gisting. Regelmatige controle van de ph van elk product is ook belangrijk voor de conservering/smaak van vloeibare bijproducten. 

Een goed ingericht en opgeruimd erf voorkomt problemen

 • Controleer regelmatig of silo’s goed bereikbaar zijn voor bulkauto’s en vrij zijn van obstakels.
 • Een goede erfverharding zorgt ervoor dat vrachtauto’s makkelijk hun plaats kunnen vinden.
 • Zorg er ook voor dat silonummers goed aangegeven zijn op silo’s. Een centraal geplaatst whiteboard met silonummers en inhoud daarvan zorgt ervoor dat de kans op fout lossen geminimaliseerd wordt.
 • Controleer geregeld of eindlagers van vijzels vrij van slijtage zijn en stofkeringen aanwezig zijn.
 • Ruim achtergelaten stofzakken op om ongedierte geen kans te geven om voedsel te vinden.

Controleer regelmatig vloeibare bijproducten silo’s

 • Ga geregeld de silo’s voor vloeibare bijproducten langs en controleer of afsluiters goed afdichten en of eventuele rubbers en pakkingen geen scheuren vertonen. Door dit op tijd te herstellen minimaliseren we de kans op losbarsten van slangen bij lossen.
 • Probeer silo’s geregeld leeg te voeren om doorenten van gisten te voorkomen en voeders schoon en vers te houden. We eten immers zelf ook graag van een schoon bord toch?
 • Ga geregeld na of roerwerken van deze silo’s nog goed werken en of ingestelde intervaltijden passen bij de producten die geroerd worden.

Aardappelstoomschillen zakken niet uit en hoeven daarom niet geroerd te worden, dit is voor een product als kaaswei bijvoorbeeld veel belangrijker.

Aanzuren van varkensvoeders

Bent u op zoek naar additieven voor uw voer om de gezondheid van uw varkens te verbeteren of de kwaliteit van u voer optimaal te waarborgen? Dan bent u bij BTN de Haas aan het goede adres!

Porcid is een voormengsel van mierenzuur, melkzuur en propionzuur dat via de brij of via het drinkwater wordt toegediend. Het kan eveneens voor aanzuren van vochtig korrelmaïs of granen worden gebruikt.

Porcid bij gebruik als toevoeging aan het drinkwater van de varkens, verbeterd de eigenschappen van de enzymen om de pH in de maag te verlagen dit zorgt voor een lager voederconversie en draagt daardoor bij tot de verbetering van het spijsverteringsproces.

Porcid Specificaties:

Samenstelling:

 • Mierenzuur: 60 %
 • Propionzuur: 3 %
 • Melkzuur: 1 %.

Dosering: 

 • In de brij: 1,5 tot 3kg per ton brij.
 • In het drinkwater naast droogvoer: 0,5 tot 1kg per 1000 liter water (een pH van het water tussen 3,5 en 4 moet nagestreefd worden).
 • Voor het aanzuren van vochtige korrelmaïs of granen: tussen 1,25 en 2kg per ton.

Let op de slijtage van de maalapparatuur: niet-gebufferde zuren kunnen voor een verhoogde slijtage zorgen.

*Porcid maakt geen waterleidingen schoon. Daarvoor heeft BTN de Haas een uitgebreid programma in samenwerking met Cid Lines, kijk op onze site of neem contact op met onze productspecialist om de mogelijkheden daarvoor te bespreken.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit kennisartikel of heeft u andere vragen over ons assortiment voor de varkenshouderij? Dan kunt u terecht bij Lars, onze productspecialist op het gebied van de varkenshouderij. Met ruim 20 jaar werkervaring in de Nederlandse varkenshouderij is hij onze expert op dit gebied.

Voor vragen met betrekking tot ons varkensassortiment kunt u contact opnemen met Lars via het telefoonnummer 050-5414311, of rechtstreeks via 06-81377858. Hij staat klaar om u te woord te staan en u verder te helpen.