Bottomcoat zwart 5.0 ltr

SKU
501624
15% Korting Voor € 65,26 € 78,96 Van € 76,78 € 92,90
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Tenco bottommcoat 5 liter zwart is een speciale roestwerende coating welke gebruikt wordt in de binnenvaart. Deze coating is uitstekend geschikt bij objecten die voornamelijk in aanraking komen met zoet of brak water. Naast de scheepvaart kan u denken aan bijvoorbeeld steigerpalen

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Tenco bottomcoat!

Deze bottomcoat van Tenco is uitstekend geschikt voor een beschermende laag op ijzer, beton, hout en verouderd polyester welke in aanraken komen met zoet water. De bitumenverf behaald een rendement van 7 tot 9 vierkante meter per liter verf. Deze verf is gemaakt op terpentinebasis waardoor deze zeer slijtvast is en de levensduur langer is. De verf is na 3 uur stofdroog en na 24 uur kan u een tweede laag aanbrengen. Deze bitumenverf is waterafstotend waardoor deze zeer weerbestendig is. Daarnaast kan u deze verf eenvoudig aanbrengen met een kwast, roller of verfspuit.

Specificaties:

  • Merk: Tenco
  • Type: Bottomcoat
  • Gebruik: Buitengebruik
  • Oppervlak: ijzer, beton, hout en verouderd polyester
  • Droogtijd stof: 3 uur
  • Droogtijd overschilderen: 24 uur
  • Basisstof: Terpentine
  • Kleur: Zwart
  • Inhoud: 5 liter
  • Rendement: 7-9 m2 per liter

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Waarschuwing

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken. P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Meer informatie
MerkTenco
Inhoud spec5 liter
ToepassingBescherming
ColorZwart