CID LINES DM Cid reinigingsmiddel | chloorhoudend | 240kg

SKU
110118
€ 203,93 € 246,76
Koop 2 voor € 173,34 € 209,74 p/st en ontvang 15% korting
Direct leverbaar
Alleen bezorgen mogelijk
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Nu in grootverpakking van 240 kg! DM Cid, een chloorhoudende circulatiereiniger die uw melkmachine/ melktank goed reinigt en ontsmet. Tevens is deze reiniger ook te gebruiken in DeLaval VMS en GEA melkrobots. 

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

DM Cid, de reiniger voor uw (melk)leidingen en koeltank!

Goede hygiëne in de melkstal, melkrobot en in het tanklokaal is erg belangrijk. Er zijn verschillende reinigingssystemen voor de melkinstallatie: One-way/hittereiniging en circulatie reiniging. Bij one-way/hittereiniging wordt water van 98°C direct na het melken in één keer door de installatie gepompt en vervolgens afgevoerd. De installatie moet gedurende twee minuten op circa 77°C blijven, zodat mogelijke bacteriën worden gedood. Circulatiereiniging bestaat uit een voorspoeling, hoofdreiniging en naspoeling. Bij de hoofdreiniging circuleert de reinigingsvloeistof om de installatie te reinigen en ontsmetten. DM Cid is een geschikt middel voor circulatie reiniging.

DM Cid is speciaal geformuleerd voor het reinigen en ontsmetten van leidingen en (koel)tanks volgens de CIP-methode. Het natriumhypochloriet gaat alle verontreiniging resoluut maar veilig te lijf, en het resultaat is een schone leiding en tank. DM Cid is een chloorhoudende circulatiereiniger en circuleert door de leidingen waardoor de werkzame stof zijn werk kan doen. DM Cid is te gebruiken bij DeLaval VMS en GEA melkrobots en bij melkkoeltanken & melkmachines.   

Samenstelling:

DM Cid is op basis van Kaliumhydroxide en Natriumhypochloriet. Het reinigingsmiddel is alkalisch chloorhoudend.

Gebruik/ toepassing:

DM Cid is een circulaire reiniger en is zeer geschikt voor CIP, cleaning in place, installaties. Zoals  DeLaval VMS en GEA robots, melkkoeltanken en melkmachines. Let erop dat de temperatuur tijdens het reinigen juist is (tussen 65-80°C) anders wordt er niet goed gereinigd.

Specificaties: 

  • Geschikt voor: DeLaval VMS en GEA robots en melkkoeltanken & melkmachines
  • Te gebruiken bij: reinigen en ontsmetten van bovengenoemde machines
  • Functies: chloorhoudend reinigen en ontsmetten
  • Circulatiereiniger
  • Alkalisch & chloorhoudend
  • Samengesteld op basis van Kaliumhydroxide en Natriumhypochloriet
  • Inhoud: 240 kg

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Meer informatie
MerkCid Lines
Toelatingsnummer12164 N
Inhoud spec240 kg
Passend voorDelaval VMS, GEA VMS, Melkkoeltanken & melkmachines