Tenco Houtcoat zwart 2,5l

SKU
501514
15% Korting Voor € 31,43 € 38,03 Van € 36,98 € 44,75
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Tenco houtcoat 2,5 liter zwart is een coating die speciaal ontworpen is voor gebruik bij houten oppervlakken. Het is uitstekend geschikt voor houten objecten welke eerder zijn behandeld met teerproducten. Deze houtcoat is geschikt voor schuren, loodsen en bijvoorbeeld molens. De coat biedt een goede bescherming tegen alle weersinvloeden.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Houtcoat voor nabewerking teer!

Heeft u houten objecten die behandeld zijn met teer? Dan dienen deze op juiste wijze onderhouden te worden. Deze houtcoat wordt voornamelijk gebruikt om het bewerkte hout beter te beschermen tegen weersinvloeden of het houtwerk een mooie uitstraling te geven.

Deze houtcoat van Tenco zit verpakt in een blik van 2,5 liter. Met deze coat kan u per liter circa 8 tot 10 vierkante meter hout bewerken. Deze coating is gemaakt op terpentinebasis waardoor deze slijtvast is en een langere levensduur heeft. De zwarte houtcoat is vochtregulerendwaterafstotend & UV-bestendig waardoor deze zeer geschikt is voor buitengebruik. De droogtijd voor deze coating is 6 uur, wanneer u een tweede laag wilt aanbrengen kan dit na 24 uur. Een ander groot voordeel van deze coating is dat u deze op diverse manieren kan aanbrengen, deze coating kan namelijk met een kwast, roller en verfspuit aangebracht worden.

Specificaties:

  • Merk: Tenco
  • Type: Houtcoating
  • Gebruik: Buitengebruik
  • Oppervlak: met teer bewerkt hout
  • Droogtijd stof: 6 uur
  • Droogtijd overschilderen: 24 uur
  • Basisstof: Terpentine
  • Kleur: Zwart
  • Inhoud: 2,5 liter
  • Rendement: 8-10 m2 per liter

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Waarschuwing

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan het zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen:

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Damp/spuitnevel niet inademen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P501 Inhoud en verpakking afvoeren op de aangegeven wijze in uw gemeente.

Gevaarlijke bestanddelen:

Hydrocarbons,C9-C11, n-alkanes, isoalkanes cyclic, <2% aromates, hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, aromates(2-25%)

Aanvullende gegevens:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 Bevat 2-butanonoxim, Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kan een allergische reactie veroorzaken

Meer informatie
MerkTenco
Art. nr. merk17704402
Inhoud spec2,5 liter
ToepassingBescherming
ColorZwart