Topro MicroDerm huidspray | 250ml

SKU
110310
18% Korting Voor € 9,99 € 12,09 Van € 12,18 € 14,74
Koop 12 voor € 9,38 € 11,35 p/st en ontvang 23% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Topro MicroDerm spray, de beschermende huidspray die veehouders helpt om de huid van hun dieren in optimale conditie te houden.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Wilt u dat de huid van uw dieren in optimale conditie blijft? Gebruik dan Topro MicroDerm spray!

Topro MicroDerm is een spray om de huid te beschermen. Deze spray houd de huid van de dieren in optimale conditie. Het is gebaseerd op gemicroniseerde koper- en zinkchelaten (organische vorm) die zeer snel worden opgenomen door de huid. Micorderm draagt bij aan herstel van mortellaro aan de klauwen en heeft tevens een positief effect op uiersmet bij regelmatig en langdurig gebruik. 

Specificaties:

  • Geschikt voor: runderen, varkens, paarden en schapen
  • Maak het te behandelen oppervlak schoon en droog
  • Voorkom oogcontact (voorkom oogirritatie)
  • Draag beschermde kleding; ondoordringbare handschoenen
  • Toediening: uitwendig en goed schudden voor gebruik 
  • Dosering: op afstand van 15- 20 cm 3 seconden lang sprayen
  • Inhoud: 250 ml

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H302 Schadelijk bij inslikken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling:

P210: Van hitte / vonken / open vuur / hete oppervlakken weghouden. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Draag veiligheidshandschoenen / beschermende kledij / oogbescherming / gezichtsbescherming. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

Meer informatie
MerkTopro
DiersoortGeit, Kalf, Koe, Paard, Pink, Schaap, Varken
Specifiek probleem dierKlauwaandoeningen, Wonden