Virbac Tectonik Pour-On | Vliegenbestrijding | 2500ml

SKU
1222594
6% Korting Voor € 140,06 € 169,47 Van € 149,00 € 180,29
Koop 1 voor € 140,06 € 169,47 per stuks
Koop 3 voor € 138,57 € 167,67 per stuks (7% korting)
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel

SNELLE LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis

Tectonik Pour-on van Virbac, vervanger van Butox pour-on, is het bestrijdingsmiddel tegen vliegen en knutten bij runderen met het werkzame bestanddeel Permethrine. Eenvoudig aan te brengen op de ruglijn van uw rund. Het middel heeft een werkingsduur van 7-11 weken! De verpakking heeft een inhoud van 2500 ml.

LET OP: Verkoop alleen toegestaan met geldige UBN nummer.
Vul uw UBN nummer in bij de laatste stap van uw bestelling in het veld ‘opmerkingen’. Geen UBN nummer = geen levering!

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Geef vliegen en knutten geen kans gebruik Tectonik Pour-on!

Vliegen zorgen voor veel overlast bij vee. Ze zorgen voor onrust en stress bij de dieren en ze kunnen ervoor zorgen dat ziektes zich verspreiden. Denk hierbij aan bacteriën zoals Salmonella en zomerwrang en virussen zoals blauwtong. Vliegen brengen deze ziektes op 3 verschillende manier over: via hun poten, uitwerpselen en hun braaksel. Dit laatste komt doordat vliegen eerst op hun voedsel spugen waarna ze het vervolgens weer opslurpen. Met vee hebben we te maken met twee verschillende soorten vliegen: de stekende (buitenvlieg) en de zuigende (binnenvlieg). Om rust te bewaren en ziektes te voorkomen is vliegenbestrijding erg belangrijk!

Met de insecticide Tectonik pour-on van Virbac kunt u (stekende) vliegen en knutten bestrijden bij vee wat veel buiten loopt. Pour-on wordt via het huidvet van het dier over het lichaam verspreidt. Wanneer de vlieg op het dier gaat zitten krijgt deze de werkzame stof Permethrine binnen. Dit zorgt ervoor dat de vlieg sterft. Het middel heeft een werkingsduur van 7 weken. De kleur van het middel is blauw, hierdoor is het gemakkelijk te zien welk dier behandeld is.

Gebruik:

Pour- on brengt u aan op de ruglijn van de koe. U verdeelt het middel vanaf de nek tot aan de basis van de staart.

Dosering:

Gebruik 1 ml middel per 10 kilogram lichaamsgewicht. Bij dieren met een gewicht boven 250 kilogram mag u maximaal 25 ml middel gebruiken. Voor behandelen van uw melkvee betekent dit dat u 100 koeien kunt behandelen met deze 2,5 liter verpakking.

Wachttermijn:

  • Vlees: 3 dagen
  • Melk: 0 dagen

Specificaties:

  • Geschikt voor: rund
  • Te gebruiken bij: bestrijden van vliegen en knutten
  • Functies: voorkomen van vliegenoverlast
  • Wordt veelal gebruikt bij dieren die buiten lopen
  • Werkingsduur van 7 weken
  • Wordt via het huidvet van het dier verspreidt
  • Registratienummer: 14067N

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Waarschuwing

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbeveling:

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken P233 - In goed gesloten verpakking bewaren P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden P261 - Inademing van damp vermijden P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten P273 - Voorkom lozing in het milieu P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding dragen P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een geautoriseerde afvalverzamelingsinstallatie

Gevaarlijke bestanddelen:

permethrin (ISO), 1-methoxypropaan-2-ol, propyleenglycolmonomethylether

Meer informatie
EAN8714076006263
MerkVirbac
Art. nr. merk203179
Toelatingsnummer14067 N
Bestrijden vanVliegen
Soort bestrijdingGif (Biociden)