Privacyverklaring Jan de Haas B.V. (BTN de Haas)

In deze privacyverklaring legt Jan de Haas B.V., h.o.d.n. BTN de Haas, gevestigd te (9723 BK) Groningen aan de Osloweg 139, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 02055190 (hierna “BTN de Haas”), uit welke persoonsgegevens BTN de Haas verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
BTN de Haas respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.btndehaas.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. BTN de Haas gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van BTN de Haas te maken hebben. BTN de Haas houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van BTN de Haas of wanneer u anderszins contact heeft met BTN de Haas (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van BTN de Haas), legt BTN de Haas de door u opgegeven gegevens vast. BTN de Haas bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert BTN de Haas geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

U kunt te allen tijde de website van BTN de Haas anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met BTN de Haas te delen.

 

Persoonsgegevens website
BTN de Haas verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken wanneer je onze website bezoekt. Dit zijn geen persoonsgegevens omdat we deze anoniem maken. Hierover lees je later meer.

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Data die je zelf opgeeft met betrekking tot de functie, bedrijfstak waarin je werkzaam bent en eventueel overige gegevens die gerelateerd zijn aan je werkzaamheden als projectprofessional

Bij bestellingen vragen we wel om een aantal persoonsgegevens om vast te leggen, die je vervolgens zelf invult:

 • Namen
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens (niet verplicht)
 • BTW nummer (niet verplicht)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
BTN de Haas verwerkt (persoons)gegevens op haar website en heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Registratie als klant bij BTN de Haas
 • Verwerken & verzenden van orders
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • Registratie van deelname aan events
 • Registratie van contactverzoeken
 • Deelname aan events
 • Aanvragen van publicaties
 • Verzenden van enquêtes
 • Sollicitaties
 • Om met je in contact te kunnen treden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Facturatie van producten en diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BTN de Haas bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Gegevens van bezoekers op de website worden anoniem gemaakt en vervolgens na 50 maanden alsnog gewist. Gegevens van bezoekers die online een bestelling doen worden tot maximaal 25 jaar bewaard. Deze termijn is tot stand gekomen met het oog op de garantieperiode die op bepaalde producten van BTN de Haas van toepassing is. U kunt natuurlijk altijd eerder gebruik maken van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens. Wil je weten hoe dit voor jouw gegevens geregeld is, stuur dan een email naar custom1@example.com. BTN de Haas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
BTN de Haas draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:
- de website van BTN de Haas is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@btndehaas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies
BTN de Haas maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

BTN de Haas maakt gebruik van:

 • Functionele cookies
  Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en deze zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken;
 • Analytische cookies
  Deze cookies meten het surfgedrag van de websitebezoeker. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
  BTN de Haas maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt BTN de Haas inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BTN de Haas heeft hier geen invloed op. BTN de Haas heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Anonimisering
BTN de Haas heeft maatregelen getroffen om zo weinig mogelijk persoonsgegevens van online bezoekers op te slaan. Zo worden IP-adressen anoniem gemaakt, waardoor personen niet identificeerbaar zijn.

Social media
Ook maakt BTN de Haas gebruik van de sociale mediabutton van Facebook. BTN de Haas kan niet garanderen dat deze partij op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. BTN de Haas raadt u aan de privacyverklaring van Facebook te lezen. Deze treft u hier aan.
U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Persoonsgegevens contactpersonen
BTN de Haas verzamelt gegevens van contactpersonen van haar klanten en leveranciers. Dit kunnen de volgende gegevens betreffen: Namen, geslacht, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, bedrijfsnaam, functiegegevens.

Doeleinden
De gegevens worden verzameld om contact te kunnen onderhouden, zodat bijvoorbeeld producten of diensten kunnen worden ingekocht of verkocht. Hiervoor heeft BTN de Haas een gerechtvaardigd belang.

Duur van de opslag
De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig. Wanneer geen zaken meer worden gedaan met de relatie, worden eventuele persoonsgegevens na maximaal 25 jaren gewist. Deze termijn is tot stand gekomen met het oog op de garantieperiode die op bepaalde producten van BTN de Haas van toepassing is. U kunt natuurlijk altijd eerder gebruik maken van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens. 

Beveiliging
BTN de Haas tracht uw persoonsgegevens die worden verzameld zo goed mogelijk te beveiligen. Dit doen we door passende maatregelen te treffen op onze ICT-infrastructuur, zoals het up-to-date houden van machines, een hardware en softwarematige firewall, antivirus software, etc. Daarnaast hebben we een systeem van rechten en rollen, waarbij niet meer medewerkers toegang krijgen tot de gegevens dan nodig is. Ook sluiten we verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen af met derde partijen die wij inschakelen om ons systeem te beheren.

 

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door BTN de Haas worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Verder kunt u uw persoonsgegevens door ons laten aanleveren bij een andere partij. Tenslotte heeft u het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met BTN de Haas opnemen door het sturen van een e-mail naar:custom1@example.com
Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. BTN de Haas behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met BTN de Haas via custom1@example.com.

 

Versie: mei 2018