Privacy beleid

Privacyverklaring Jan de Haas B.V. (BTN de Haas)

In deze privacyverklaring legt Jan de Haas B.V., h.o.d.n. BTN de Haas, gevestigd te (9723 BK) Groningen aan de Osloweg 139, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 02055190 (hierna “BTN de Haas”), uit welke persoonsgegevens BTN de Haas verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

 

Algemeen
BTN de Haas respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.btndehaas.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. BTN de Haas gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van BTN de Haas te maken hebben. BTN de Haas houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van BTN de Haas of wanneer u anderszins contact heeft met BTN de Haas (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van BTN de Haas), legt BTN de Haas de door u opgegeven gegevens vast. BTN de Haas bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert BTN de Haas geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

U kunt te allen tijde de website van BTN de Haas anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met BTN de Haas te delen.

Doelen
BTN de Haas gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van BTN de Haas of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van BTN de Haas gelet op de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving. 

Beveiliging
BTN de Haas draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:
- de website van BTN de Haas is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
- alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
BTN de Haas maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. 

BTN de Haas maakt gebruik van:

  • functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en deze zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken; 
  • A/B testing cookies. Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van de website te vergelijken en bepalen;
  • analytische cookies. Deze cookies meten het surfgedrag van de websitebezoeker. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

BTN de Haas maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt BTN de Haas inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BTN de Haas heeft hier geen invloed op. BTN de Haas heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

  • tracking cookies (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven). Deze cookies worden geplaatst ten behoeve van het gebruikersgemak, waaronder de inrichting van de website, en zodat advertenties beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd. Verder wordt bijgehouden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en wordt nagegaan of u op een advertentie heeft geklikt. 

Ook maakt BTN de Haas gebruik van de sociale mediabutton van Facebook. BTN de Haas kan niet garanderen dat deze partij op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. BTN de Haas raadt u aan de privacyverklaring van Facebook te lezen. Deze treft u hier aan.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door BTN de Haas worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met BTN de Haas opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@btndehaas.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. BTN de Haas behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met BTN de Haas via info@btndehaas.nl

 

Versie juli 2017