Garantievoorwaarden

Koopt u een product bij BTN de Haas, dan heeft u recht op garantie. Maar wat houden de garantie en de garantievoorwaarden precies in? Welke soorten garantie zijn er? En met welke andere factoren dient u nog meer rekening te houden? Op deze pagina leest u alles over garantievoorwaarden en bijkomende zaken. Op deze manier hopen wij u meer duidelijkheid te geven op de vraag of u wel of geen recht hebt op garantie. BTN de Haas handelt 98% van de garantievragen zelf af. Uw voordeel is een snelle afhandeling.

Wettelijke garantie

Op alle artikelen binnen het assortiment van BTN de Haas geldt een wettelijke garantie. De termijn van de wettelijke garantie is afhankelijk van het soort product en/of de merkhouder. Wettelijke garantie houdt in dat u recht heeft op een goed product.

Wat is een goed/deugdelijk product?

Wat is een goed/deugdelijk product: Een goed product, is een product dat een bepaalde tijd mee gaat zonder dat u er problemen mee krijgt. De bepaalde tijd hangt af van het soort product, het merk, de prijs en de informatie die u heeft verkregen van de verkoper en/of reclame. Met andere woorden de verwachte levensduur van het product.

Wat is een ondeugdelijk product: Uw product is ondeugdelijk als het niet compleet is, beschadigd is, kapot is, niet goed werkt of als u er niet datgene mee kunt doen wat de verkoper of de fabrikant heeft gezegd.

Ondeugdelijk product: fabricagefout of oneigenlijk gebruik?

Een ondeugdelijk product kan ontstaan door een fabricagefout of door oneigenlijk (verkeerd) gebruik. Is er sprake van een ondeugdelijk product? Dan is de termijn na de aankoopdatum van belang. Deze termijn is bepalend voor de bewijslast. Moet de verkoper of juist de koper met bewijslast komen, om aan te tonen of het product ondeugdelijk is door een fabricagefout of dat dit door verkeerd gebruik komt?

Is het product ondeugdelijk binnen de eerste zes maanden na aankoop?

Wat is een goed/deugdelijk product: Een goed product, is een product dat een bepaalde tijd mee gaat zonder dat u er problemen mee krijgt. De bepaalde tijd hangt af van het soort product, het merk, de prijs en de informatie die u heeft verkregen van de verkoper en/of reclame. Met andere woorden de verwachte levensduur van het product.

Wat is een ondeugdelijk product: Uw product is ondeugdelijk als het niet compleet is, beschadigd is, kapot is, niet goed werkt of als u er niet datgene mee kunt doen wat de verkoper of de fabrikant heeft gezegd.

Is het product ondeugdelijk na zes maanden na aankoop?

Dan ligt de bewijslast volgens de wet bij de koper en dient u dus zelf voor bewijzen te zorgen, om aan te tonen dat het een fabricagefout is. Heeft de verkoper een langere garantietermijn gegeven? Dan geldt de termijn van 6 maanden niet.

Vaststelling oneigenlijk gebruik

Bij vaststelling van oneigenlijk gebruik (verkeerd gebruik) vervalt de wettelijke garantie. Om een duidelijk beeld te schetsen van oneigenlijk gebruik, geven wij u een aantal voorbeelden:

  • Een defect aan het product door verkeerd gebruik.
  • Defecten door verkeerd of geen onderhoud, zoals smering.
  • Slijtage

Overmacht

Schade aan een product kan ook ontstaan door overmacht. Overmacht zijn externe, extreme omstandigheden zoals o.a. blikseminslag, wateroverlast, vallen, brand, vorst, hoge temperaturen, storm etc. Een product met schade door overmacht kan BTN de Haas niet behandelen als een garantie aanvraag. Echter, willen wij u wel graag vanuit coulance helpen bij een passende oplossing.

Gevaarlijke stoffen

Producten die bloot gesteld zijn aan aan gevaarlijke stoffen (Formaline, ontsmettingsmiddelen, zuren etc.) nemen wij uit veiligheidsoverwegingen niet aan.

Vaststellen van de garantie

Vaststellen van de garantie, kan alleen als wij het defecte artikel daadwerkelijk hebben gezien. Wilt u een artikel aanbieden om te beoordelen? Kom dan langs in de winkel te Groningen of stuur het betreffende artikel op. 

Gebruik onderstaand reparatieformulier voor het opsturen van het artikel. Zonder formulier kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Download hier het reparatieformulier