Reiniging & ontsmetting: optimale hygiëne voor gezonde varkens

Optimale hygiëne voor gezonde varkens

In dit kennisstuk, geschreven door Lars, productspecialist varkens, willen we u graag meenemen in het belang van een schone en hygiënische omgeving op een varkensbedrijf. Lars deelt zijn bevindingen over het thema reinigen en ontsmetten en laat zien hoe deze praktijken bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de dieren, terwijl ze tevens helpen het antibioticagebruik te verminderen. Ontdek in dit artikel de essentiële stappen, tips en preventieve maatregelen voor een optimale omgeving. Met een focus op reiniging en ontsmetting laten we u kennismaken met de basisprincipes van een goede hygiëne op het varkensbedrijf. Lars zal u de verschillende aspecten van reiniging en ontsmetting op een varkensbedrijf voorleggen.

Reinigen en ontsmetten  

Bij het verzorgen van de dieren heeft Lars in de jaren dat hij op verschillende varkensbedrijven werkte veel aandacht besteed aan dit aspect van de bedrijfsvoering. Een goed gereinigde, ontsmette en droge afdeling vormt de basis voor een nieuwe ronde, ongeacht of het gaat om mestvarkens, kraamhokken of ruimtes waar gespeende biggen zich bevinden. Reiniging en ontsmetting spelen een cruciale rol in het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van de varkens op een varkensbedrijf. Door pathogenen effectief te bestrijden en een optimale omgeving te creëren, dragen deze activeiten grotendeels preventief bij aan het verminderen van het antibioticagebruik.

Inweken en reinigen

Een nauwkeurig en grondig inweekproces vormt de eerste belangrijke stap om een hygiënische omgeving op een varkensbedrijf te creëren. Het begint met het verwijderen van organisch materiaal, zoals mest, voederresten en stof. Vervolgens kan een afdeling worden ingeschuimd met een krachtig inweekmiddel zoals Kenosan. De werking van Kenosan zorgt ervoor dat de moleculen van dit middel zich hechten aan vuil en vette resten, waardoor ze losweken van hun ondergrond. Het is belangrijk om het schuim minimaal een half uur de tijd te geven om zijn werk te doen, aangezien het vuil al aanzienlijk zal zijn losgeweekt na deze periode.

Daarna is het tijd voor de reiniging. Het is essentieel om de hokinrichting grondig te reinigen met behulp van een krachtige vuilfrees. Hierbij moet men niet vergeten om zelf beschermende regenkleding en gehoorbescherming te dragen. Door de hokken, voederbakken en watervoorziening grondig te reinigen, helpt men de verspreiding van bacteriën te voorkomen bij het beginnen van een nieuwe ronde. Tijdens het reinigingsproces is het belangrijk om zeer gestructureerd te werk te gaan en te voorkomen dat vuil achterblijft achter nippelbuizen of onder troggen.

Ontsmetting

Na de reiniging volgt een cruciale stap: ontsmetting. Ontsmettingsmiddelen worden gebruikt om micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels te doden of inactief te maken. Het is belangrijk dat de gereinigde afdeling bij voorkeur eerst zo droog mogelijk wordt geventileerd. Een droog oppervlak biedt namelijk een betere hechting van het ontsmettingsschuim en verlengt de effectieve werking ervan. Het kiezen van het juiste ontsmettingsmiddel is ook van groot belang. Er zijn verschillende soorten ontsmettingsmiddelen beschikbaar, elk met hun eigen werkzaamheidsspectrum. Een uitstekend ontsmettingsmiddel die Lars aanbeveelt, is Virocid van CID Lines. Dit middel heeft een korte inwerktijd en een brede werking. Bij het ontsmetten van schoeisel is het raadzaam om een middel te gebruiken met een nog kortere inwerktijd, zoals Kickstart. Dit zorgt ervoor dat het schoeisel snel gedesinfecteerd kan worden en er minder tijd nodig is voordat het betreden van andere ruimtes veilig is.

Naast reiniging en ontsmetting zijn er nog andere preventieve maatregelen die een gezonde omgeving op een varkensbedrijf bevorderen. Deze maatregelen zijn minstens net zo belangrijk als het reinigingsproces zelf. Het is essentieel om interne biosecurity goed in de gaten te houden en strikte bioveiligheidsmaatregelen te implementeren, zoals het beperken van het aantal bezoekers en het gebruik van schone en ontsmette laarzen en kleding per stal en diercategorie voor personeel en bedrijfsbezoekers.

Ook kunt u na het reinigen ontsmetting gebruik maken van Vitasec+. Vitasec+ is een poeder met een bacteriostatische kern en een zeer hoog absorptievermogen. Dit zorgt ervoor dat de kiemdruk ook na het reinigen laag blijft.

Conclusie

Een schone en hygiënische omgeving op een varkensbedrijf is van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Grondige reiniging en doeltreffende ontsmetting spelen een essentiële rol bij het verminderen van het antibioticagebruik en het voorkomen van de verspreiding van ziekten. Het inweken en reinigen van de verblijven, gevolgd door een geschikte ontsmetting, draagt bij aan het doden van pathogenen en het creëren van een optimale omgeving. Aanbevolen reinigingsmiddelen zijn onder andere Kenosan voor het inweken en een krachtige vuilfrees voor de reiniging. Voor ontsmetting wordt Virocid van CID Lines aanbevolen. Door aandacht te besteden aan deze aspecten en het implementeren van preventieve maatregelen, zoals interne biosecurity, kunnen varkensbedrijven een gezonde omgeving waarborgen

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit kennisartikel of heeft u andere vragen over ons assortiment voor de varkenshouderij? Dan kunt u terecht bij Lars, onze productspecialist op het gebied van de varkenshouderij. Met ruim 20 jaar werkervaring in de Nederlandse varkenshouderij is hij onze expert op dit gebied.

Voor vragen met betrekking tot ons varkensassortiment kunt u contact opnemen met Lars via het telefoonnummer 050-5414311, of rechtstreeks via 06-81377858. Hij staat klaar om u te woord te staan en u verder te helpen.