Blockit Klauwlijm startset

SKU
1103856
39% Korting Voor € 103,79 € 125,59 Van € 168,90 € 204,37
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel

SNELLE LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis

BlocKit klauwlijm Startset | Complete set met doseerpistool, klauwlijm tubes, klauwblokjes, mengtips en werkhandschoenen voor het eenvoudige aanbrengen van klauwblokjes.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Snel en eenvoudig klauwblokjes aanbrengen met deze complete set!

Voor het vastlijmen van klauwblokjes kunt u veel verschillende lijmsoorten gebruiken, zo ook de BlocKit klauwlijm. De lijm is los te verkrijgen, maar u kunt ook deze startset kopen. De set is voorzien van:

  • 1 doseerpistool
  • 2x 210ml BlocKit klauwlijm 
  • 24 klauwblokjes
  • 24 mengtips
  • 1 paar werkhandschoenen

BlocKit klauwlijm bestaat uit twee componenten, die in een speciale tip gemengd worden. Vervolgens kunt u het op het blokje of de klauw zelf doen. Het blokje zal snel aan de klauw hechten, hard in 28 seconden. Met de complete set ben u start klaar en kunt u zo aan de slag.

Waarom Blockit?
Naast een snelle hechting, is het geurvrij en geeft het geen dampen af. Fijner voor uzelf en voor de koe. De lijm is kant en klaar voor gebruik, u hoeft niet meer te mengen. De tube zorgt zelf voor de juiste verhoudingen, zo bent u verzekerd van een goed resultaat. Blockit  kunt u het beste gebruiken als u meerdere koeien moet doen of regelmatig gebruikt.

LET OP! Belangrijke informatie: Zorg er voor dat de klauwlijm op ideale temperatuur tussen de 18 en 25 °C is! Wanneer de lijm een temperatuur boven de 25°C heeft bereikt dient u deze te koelen in een emmer water of koelbox tot de gewenste temperatuur is bereikt! 

Blockit is de vervanger van Bovifix. Dezelfde werking, dezelfde kwaliteit, alleen een andere naam.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H315- Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

Veiligheidsaanbevelingen: 

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P304 + 340 NA INADEMING de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P304 + 341 NA INADEMING bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frissse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308 + 313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

 

Meer informatie
EAN8717154827682
MerkBlocKit
Inhoud spec210 ml
DiersoortKoeien, Pinken / Vaarzen
Specifiek probleem dierKlauwaandoeningen
verpakkingEmmer