Kroon-Oil Boorolie Emtor | 32282 | 500ml

SKU
545140
5% Korting Voor € 12,88 € 15,58 Van € 13,56 € 16,41
Koop 1 voor € 12,88 € 15,58 per bus
Koop 12 voor € 9,09 € 11,00 per bus (33% korting)
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel

SNELLE LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis

Deze Emtor boorolie is uitstekend geschikt voor de metaalbewerking! Emtor is erg gemakkelijk in gebruik en hoeft u alleen te mengen met 9 delen water! 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Emtor is een olie die geschikt is voor de metaalbewerking, deze olie is emulgeerbaar (dit wil zeggen dat deze mengbaar is met water). Deze emulgeerbare olie is gebaseerd op minerale olie, wanneer dit wordt gecombineerd met water krijg het de volgende eigenschappen:

  • Stabiele emulsie
  • Melkachtige emulsie
  • Goed bescherming tegen corrosie
  • Weinig neiging tot schuimvorming

Deze emtor moet gemengd worden met water, hiervoor gebruikt u 1 deel emtor en 9 delen water. Nadat u het water heeft toegevoegd is het van belang dat u goed roert totdat u een mooi emulsie heeft. De vloeistof geeft een uitstekende koelsmeermiddel voor het zagen, draaien en boren van normale staalsoorten. Het is van belang dat u na opening van de verpakking de inhoud binnen een jaar verwerkt, verder moet dit artikel vorstvrij worden opgeslagen!

Specificaties:

  • Merk: Kroon-olie
  • Inhoud: 500ml
  • Soort olie: minerale olie
  • Geschikt voor: Metaalbewerking

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Gevaar

H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen: 

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming. P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Bevat:

Boorzuur.

Aanvullende gegevens:

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker. Bevat geen PBT- of zPzB stoffen ≥ 0.1% beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Meer informatie
EAN8710128322824
MerkKroon
Art. nr. merk32282
ToepassingDraaien,boren,frezen
Soort olieMineraal
Inhoud500 ml