Secondelijm 3 gram

SKU
199902
€ 3,00 € 3,63
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €175
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Secondelijm 3 gram | Sterke lijm, geschikt voor diverse toepassingen. Ook zeer handig voor het verstevigen van de vogelverschrikker Hawk Eyes.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

De sterke lijm, geschikt voor diverse doeleinden.

Met deze snelle secondelijm kunt u veel dingen aan elkaar lijmen. Het is gemakkelijk in gebruik, droogt snel en is super sterk. De lijm is kleurloos en wordt geleverd in een klein verpakking.

Heeft u een Hawk Eyes vogelverschikker? Gebruik dan deze lijm om de verschillende segmenten extra goed vast te zetten. 

Specificaties:

  • Geschikt voor: diverse doeleinden, o.a. verstevigen van de Hawk Eyes vogelverschrikker
  • Functies: dingen aan elkaar lijmen
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Droogt snel
  • Super sterk
  • Kleurloos
  • Inhoud: 3 gram

Bewaren in een droge en koele omgeving (afbeelding kan afwijken).

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Waarschuwing

H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsaanbevelingen:

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Meer informatie
EAN5GRCA
Inhoud spec3 gr
ToepassingDiverse vloeistoffen
KleurTransparant
Soort bestrijdingToebehoren