Blockit Klauwlijm 210ml

SKU
110385
33% Korting Voor € 22,71 € 27,48 Van € 33,89 € 41,01
Koop 1 voor € 22,71 € 27,48 per stuks
Koop 12 voor € 19,99 € 24,19 per stuks (41% korting)
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel
LEVERING
Voor 14:00 besteld,
werkdag later op 't erf

De klauwlijm van BlocKit 210 ml is een snelhardende en sterke polyurethaan lijm. Geschikt voor wel 10 tot 12 behandelingen. Goed te gebruiken in combinatie met deze mengtips

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Snel en eenvoudig klauwblokjes aanbrengen.

Voor het vastlijmen van klauwblokjes kunt u veel verschillende lijmsoorten gebruiken, zo ook klauwlijm van BlocKit. BlocKit is een snelhardende en sterke polyurethaan lijm, in een handige tube met twee componenten. De twee componenten worden in een speciale tip gemengd en zorgen ervoor dat de blokjes snel hechten onder de klauwen. BlocKit is in 28 seconden hard, ideaal voor een onrustige koe.

Naast een snelle hechting, is het geurvrij en geeft het geen dampen af. Fijner voor uzelf en voor de koe. De lijm is kant en klaar voor gebruik, u hoeft niet meer te mengen. De tube zorgt zelf voor de juiste verhoudingen, zo bent u verzekerd van een goed resultaat. BlocKit kunt u het beste gebruiken als u meerdere koeien moet doen of regelmatig gebruikt.

LET OP! Belangrijke informatie: zorg ervoor dat de klauwlijm op ideale temperatuur tussen de 18 en 25 °C is! Wanneer de lijm een temperatuur boven de 25°C heeft bereikt dient u deze te koelen in een emmer water of koelbox tot de gewenste temperatuur is bereikt.

Specificaties:

  • Geschikt voor: vastlijmen klauwblokjes
  • Type: Blockit klauwlijm 
  • In unieke tube, de beide componenten worden in een speciale tip gemengd.
  • Sterke en snelle hechting, hard in 28 seconden.
  • Kant en klaar
  • Vergt beduidend minder handelingen.
  • Geen dampen, geurvrij, veilig te gebruiken in gesloten ruimtes.
  • Inhoud: 210 ml

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Gevaar

H315- Veroorzaakt huidirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332- Schadelijk bij inademing. H334- Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351- Verdacht van het veroorzken van kanker. H373- Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

Veiligheidsaanbevelingen:

P260- stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280- Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P304 + 340- NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P304 + 341- NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + 351 + 338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308 + 313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 

Meer informatie
FeedX
EAN8717154827903
MerkBlocKit
Art. nr. merkAH-HOO-01001
Inhoud210 ml
Specifiek probleem dierKlauwaandoeningen
verpakkingPatroon, Tube
DiersoortVaarzen & Koeien