Anti-Houtworm 5 liter

SKU
110238
15% Korting Voor € 57,05 € 69,03 Van € 67,12 € 81,22
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Anti-Houtworm 5 liter van Tenco, de verdelger tegen houtworm en boktor.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Heeft u last van houtworm of andere houtaantastende insecten? Voorkom aantasting en gebruik Anti-Houtworm.

De Anti-Houtworm van Tenco verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten. Het voorkomt voor een langere tijd heraantasting, mits u het product goed gebruikt. Het product werkt ter preventie en bescherming. Het middel is gemakkelijk te gebruiken, is vloeibaar en kleurloos en niet oplosbaar in water. 

Gebruiksaanwijzing:

Curatieve toepassing: (Genezen)
Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gr. per m2 (dit is ca. 250 ml. per m2) van het middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met een grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat er per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt.

Preventieve toepassing: (voorkomen)
Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram per m2 (dit is ca. 125 ml. per m2) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. dompelen, drenken of vacuümmethoden. 
De opnamen die kunnen worden bereikt zijn: 

 • Dompelen: tenminste 20 liter/ m3
 • Drenken en dubbelvacuüm: 30-40 liter/ m3
 • Vacuüm/druk: 40-75 liter/ m3 

Specificaties:

 • Geschikt voor: houtwerk 
 • Te gebruiken bij: houtworm en andere houtaantastende insecten
 • Functies: voor voorkoming en genezing
 • Vloeibaar en kleurloos
 • Viscositeit: 1.8 mPa.s 
 • Dichtheid: ± 0.79 g/cm3
 • Vlampunt: ca. 73 °C 
 • Niet oplosbaar
 • Inhoud 5 liter

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Gevaar

H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P262- Contact met de ogen, huid of de kleding vermijden. P273- Voorkom lozing in het milieu. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. 

Gevaarlijke bestanddelen:

Hydrocarbons, C11-C1, n-alkanen, isoalkanen, cyclic, <2% aromaten

Meer informatie
MerkTenco
Bestrijden vanHoutworm
Soort bestrijdingGif (Biociden)