Intra Eco-Bath | voetbadmiddel | 20 liter

SKU
1110419
30% Korting Voor € 85,68 € 103,67 Van € 122,40 € 148,10
Koop 4 voor € 79,56 € 96,27 p/st en ontvang 35% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Intra Eco-Bath is een veilig, duurzaam en formalinevrij voetbadmiddel en heeft een sterke hechting aan de klauw. Het voetbadmiddel helpt om de klauwen van uw koe in goede conditie te houden! Verkrijgbaar in een can van 20 liter. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Voorkom klauwproblemen met de organische Intra Eco-Bath!

De klauwgezondheid van uw dieren is een belangrijk onderwerp. Wanneer uw koeien gezonde klauwen hebben zullen ze meer aan het voerhek staan te vreten, hun tochtigheid beter laten zien en bijvoorbeeld meer naar de robot lopen. Dit zorgt voor een hogere melkproductie en betere resultaten. De verschillende producten van Intracare kunnen u helpen om de klauwgezondheid van de koppel te verbeteren. Deze producten zorgen voor een effectieve klauwverzorging en hebben in de praktijk bewezen dat ze klauwproblemen onder controle krijgen en houden. Tevens zijn al deze producten formaline vrij, waardoor ze niet gevaarlijk zijn voor mens en dier.

De Intra Eco-Bath, een organische (voet)badoplossing, helpt u om de klauwen van uw koeien in goede conditie te houden. Het veilige, duurzame en formalinevrije voetbadmiddel zorgt ervoor dat klauwproblemen worden voorkomen. Dit product heeft een optimale hechting aan de klauw, werkt door tot diep in de huid en is verzorgend voor de huid rondom de klauw. De hoeven krijgen een frisse groene kleur, waardoor het gemakkelijk te controleren is welke koeien het bad gepasseerd zijn. Het voetbadmiddel is ongevaarlijk voor mens, dier en (biogas/mest) vergister, heeft bovendien een frisse geur én past binnen de richtlijnen voor de organische landbouw.

Samenstelling:

Intra Eco-Bath is gebaseerd op een α-organische mix, gechelateerd zink en essentiële oliën.

*Chelaten zorgen ervoor dat de mineralen actiever en stabieler worden in de oplossing en zijn niet schadelijk.

Gebruik:

 • Maak een 5% oplossing (5 liter Intra Eco-Bath in 100 liter water).
 • Om optimaal resultaat te behalen met de Intra Eco-Bath moet u het voetbad na maximaal 250-300 wadingen verversen.
 • Uw koeien moeten 2 maal daags, 2 dagen lang door dit voetbad. Dit moet 2 wekelijks worden herhaald.

Extra: Met de bijgevoegde Intra Eco-Bath-strips kunt u eenvoudig de kwaliteit van de voetbadoplossing controleren.

Dosering:

Om het voetbad aan te maken gebruikt u een dosering/oplossing van 5% Intra Eco-Bath.

Toepassing:

In onderstaande tabel staat per situatie aangegeven welk middel ingezet kan worden.

Specificaties:

 • Geschikt voor: runderen
 • Te gebruiken bij: klauwproblemen/ onderhoud van de klauwen
 • Functies: verzorgen klauwen
 • Bevat géén formaline
 • Zorgt voor een optimale conditie van de klauw
 • Verzorgt de huid rondom de klauw
 • Vriendelijk, organisch en verantwoord middel
 • Gemakkelijk te gebruiken in het voetbad
 • Dosering: 5% (5 liter in 100 liter water), iedere 2 weken
 • Inhoud: 20 liter
 • Inclusief: 1x set test-strips (4 strips + indicator)

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Waarschuwing

H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen:

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen - blijf spoelen. P332+P313 BIJ HUIDirritatie: een arts raadplegen. P337+P313 BIJ aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Meer informatie
MerkHoof-fit
Inhoud spec*2000ml
DiersoortKoe
Specifiek probleem dierKlauwaandoeningen
verpakkingCan