Aspen Tweetakt benzine 5 liter | 3 stuks

SKU
544900
28% Korting Voor € 69,12 € 83,64 Van € 96,00 € 116,16
Koop 2 voor € 67,20 € 81,31 p/st en ontvang 30% korting
Koop 8 voor € 63,36 € 76,67 p/st en ontvang 34% korting
Koop 36 voor € 55,68 € 67,37 p/st en ontvang 42% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €175
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Aspen tweetakt benzine 5 liter is zeer geschikt voor tweetakt machines die baat hebben bij een schonere brandstof dan Euro 95. Aspen is een alkylaatbenzine welke zeer geschikt is voor tuin en park, racesport, oldtimer en machines voor in de bouw. Ook verkrijgbaar voor viertakt motoren.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

99% schonere brandstof!

Benzine van Aspen is een brandstof die tot wel 99% schoner is dan standaard benzine zoals bijvoorbeeld Euro 95. Aspen 2 is een alkylaatbenzine welke de schoonste soort benzine is. Waar een standaard brandstof bestaat uit een honderdtal stoffen is de brandstof van Aspen beperkt tot een tiental stoffen. Veel stoffen hebben een beperkte houdbaarheid waardoor startproblemen optreden, door gebruik te maken van minder stoffen heeft u dus een schonere motor met betere prestaties. Daarnaast is Aspen beter voor het milieu. Zo kunt u bijvoorbeeld 100 uur grasmaaien met Aspen 2 tegenover 1 uur grasmaaien met normale benzine, met dezelfde uitstoot.

Specificaties:

  • Merk: Aspen
  • Type: benzine
  • Soort: Alkylaatbenzine
  • Geschikt voor: tweetakt motoren
  • Inhoud: 5 liter
  • Klik hier voor alle brandstoffen en smeermiddelen.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Veiligheidsaanbeveling:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. P501 Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Meer informatie
EAN7330045700539
ToepassingMotor 2-takt
Inhoud spec5 liter