CID LINES Pho Cid R reinigingsmiddel | zuur | 22kg

SKU
1101165
€ 36,79 € 44,52
Koop 8 voor € 31,27 € 37,84 p/st en ontvang 15% korting
Koop 32 voor € 29,43 € 35,61 p/st en ontvang 20% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Melkreinigingszuur voor melkrobotsystemen. Pho cid R is samengesteld op basis van fosforzuur en een kleine hoeveelheid citroenzuur. Geschikt voor hittereinigers: Lely (A2 t/m A5), Fullwood merlin, SAC RDS Futurline en Insentec Galaxy.

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Reinig en ontkalk het melkwinningsmateriaal van uw melkrobot, gebruik Pho cid R!

Robotmelken is een continu en geautomatiseerd proces waarbij een goede hygiëne erg belangrijk is. Er zijn verschillende reinigingssystemen voor de melkinstallatie: One-way/ hittereiniging en circulatie reiniging. Bij one-way/ hittereiniging wordt water van 98 °C direct na het melken in één keer door de installatie gepompt en vervolgens afgevoerd. De installatie moet gedurende twee minuten op circa 77 °C blijven, zodat mogelijke bacteriën worden gedood. Circulatiereiniging bestaat uit een voorspoeling, hoofdreiniging en naspoeling. Bij de hoofdreiniging circuleert de reinigingsvloeistof om de installatie te reinigen en ontsmetten. Pho cid R is een reinigingsmiddel welke geschikt is voor One- way/ hittereinigers.

Pho cid R dient als melkreinigingszuur voor melkrobotsystemen. Pho cid R is een zuur reinigingsmiddel voor de reiniging en ontkalking van de melkrobot. Het product is een one-way/ hittereiniger, geschikt voor Lely (A2 t/m A5), Fullwood merlin, SAC RDS Futurline en Insentec Galaxy.

Samenstelling:

Melkreinigingszuur Pho cid R is samengesteld op basis van fosforzuur en een kleine hoeveelheid citroenzuur.  

Gebruik/ toepassing:

Dit zure reinigingsmiddel is enkel geschikt voor melkrobots met een hittereiniging, dit zijn: Lely (A2 t/m A5), Fullwood Merlin, SAC RDS Futurline en Insentec Galaxy. Let erop bij het installeren van de cans dat u de juiste can op het juiste reinigingsmiddel pompje plaatst. 

Specificaties: 

  • Geschikt voor: hittereinigers: Lely (A2 t/m A5), Fullwood merlin, SAC RDS Futurline en Insentec Galaxy.
  • Te gebruiken bij: reinigingsproces melkrobot  
  • Functie: reinigen en ontkalken van de melkrobot
  • Zuur reinigingsmiddel
  • Samengesteld op basis van fosforzuur
  • Inhoud: 22 kg

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

Veiligheidsaanbeveling:

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Gevaarlijke bestanddelen: 

Fosforzuur 


 

Meer informatie
MerkCid Lines
Inhoud spec22 kg
Passend voorFullwood Merlin, Insentec Galaxy, Lely (A2 t/m A5), SAC RDS Futurline