CID LINES Pho Cid reinigingsmiddel | zuur | 25kg

SKU
110116
€ 38,17 € 46,19
Koop 4 voor € 34,36 € 41,58 p/st en ontvang 10% korting
Koop 8 voor € 32,45 € 39,26 p/st en ontvang 15% korting
Koop 32 voor € 30,54 € 36,95 p/st en ontvang 20% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Melkreinigingszuur Pho cid 25 kg. Een zuur reinigingsmiddel welke geschikt is voor het ontijzeren en ontkalken van leidingen en (koel)tanks. Dit middel is ook te gebruiken bij DeLaval VMS en GEA melkrobots. 

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Reinig en ontkalk uw melkwinningsmateriaal, gebruik Pho cid!

Goede hygiëne in de melkstal, melkrobot en in het tanklokaal is erg belangrijk. Er zijn verschillende reinigingssystemen voor de melkinstallatie: One-way/hittereiniging en circulatie reiniging. Bij one-way/hittereiniging wordt water van 98°C direct na het melken in één keer door de installatie gepompt en vervolgens afgevoerd. De installatie moet gedurende twee minuten op circa 77°C blijven, zodat mogelijke bacteriën worden gedood. Circulatiereiniging bestaat uit een voorspoeling, hoofdreiniging en naspoeling. Bij de hoofdreiniging circuleert de reinigingsvloeistof om de installatie te reinigen en ontsmetten. Pho Cid is een geschikt middel voor circulatie reiniging.

Pho cid is een zuur reinigingsmiddel voor het ontkalken en ontijzeren van leidingen en (koel)tanks. Pho cid wordt vaak afwisselend met DM Cid gebruikt. Melkreinigingszuur Pho cid is samengesteld op basis van Fosfor- en Zwavelzuur. Het product is een circulatiereiniger, te gebruiken bij DeLaval VMS en GEA robots en bij melkkoeltanken & melkmachines.

Samenstelling:

Melkleidingreinigingszuur Pho cid is samengesteld op basis van Fosfor- en Zwavelzuur. 

Gebruik/ toepassing:

Pho Cid is geschikt voor periodieke of dagelijkse zuurreiniging voor CIP, cleaning in place, installaties. Zoals DeLaval VMS en GEA robots, melkkoeltanken en melkmachines. Let erop dat de temperatuur tijdens het reinigen juist is (tussen 65-80°C) anders wordt er niet goed gereinigd.

Specificaties: 

  • Geschikt voor: DeLaval VMS en GEA robots en melkkoeltanken & melkmachines
  • Te gebruiken bij: ontkalken en ontijzeren van bovengenoemde machines
  • Functies: ontkalken en ontijzeren  
  • Circulatiereiniger
  • Zuur reinigingsmiddel
  • Samengesteld op basis van fosfor- en zwavelzuur
  • Te gebruiken in combinatie met: DM Cid
  • Inhoud: 25 kg

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

Veiligheidsaanbevelingen:

P260 - Damp, Spuitnevel, Nevel niet inademen. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Gevaarlijke bestanddelen:

Fosforzuur; Zwavelzuur 

Meer informatie
MerkCid Lines
Inhoud spec25 kg
Passend voorDelaval VMS, GEA VMS, Melkkoeltanken & melkmachines