Technocol 6000 | 12 behandelingen

SKU
110367
€ 69,24 € 75,47
Koop 1 voor € 69,24 € 75,47 per stuks
Koop 2 voor € 66,47 € 72,45 per stuks (4% korting)
Koop 6 voor € 60,93 € 66,41 per stuks (12% korting)
Koop 18 voor € 56,78 € 61,89 per stuks (18% korting)
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel

SNELLE LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis

Technocol 6000 | 12 behandelingen | Complete set voor het rotsvast bevestigen van klauwblokjes. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad van de mengvloeistof.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad van de poeder.

Snel en eenvoudig klauwblokjes aanbrengen met deze complete set!

Voor het vastlijmen van klauwblokjes kunt u veel verschillende lijmsoorten gebruiken, zo ook Technocol 6000, 12 behandelingen. Technocol 6000 is verkrijgbaar in een complete set, met:

  • 1 kg lijmpoeder, in pot
  • 500 ml mengvloeistof
  • 12 klauwblokjes
  • 12 spatels
  • 12 mengbekers
  • 1 maatbeker

U kunt de lijm eenvoudig zelf aanmaken door de poeder en het vloeistof te mengen in de bijgeleverde mengbekers. Lees de bijsluiter en verpakking goed voor de juiste dosering. Technocol 6000 is zeer handig in gebruik, wanneer u één of enkele koeien moet voorzien van een klosje. U kunt de lijm per koe klaarmaken en verspilt zo geen lijm, dat overblijft.

Uithardingstijd ca: 4-6 minuten, verpakking goed voor 12 behandelingen.

Wilt u de uithardingstijd verkorten? Gebruik dan de Technovit versneller.

 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad van de mengvloeistof.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad van de poeder.

Gevarenaanduidingen (poeder):

H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P273- Voorkom lozing in het milieu. P501- Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijke goederen / chemisch afval.

Aanvullende gegevens:

Bevat dibenzoylperoxide. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Gevarenaanduidingen (mengvloeistof):

Gevaar

H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Veiligheidsaanbevelingen:

P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  P261- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel vermijden. P280- Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P311- BIJ blootstelling of bezorgdheid: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. 

Gevaarlijke bestanddelen:

methyl methacrylaat, 2-hydroxyethyl methacrylaat, 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol en mequinol. 

 

Meer informatie
EAN4018653162675
MerkTechnocol
DiersoortKoeien, Pinken / Vaarzen