Aspen Tweetakt benzine 1 Ltr

SKU
544898
25% Korting Voor € 5,19 € 6,28 Van € 6,92 € 8,37
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel

SNELLE LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis

Aspen tweetakt benzine 1 liter is zeer geschikt voor tweetakt machine die baat hebben bij een schonere brandstof dan Euro95. Aspen is een alkylaatbenzine welke zeer geschikt is voor tuin en park, racesport, oldtimer en machine voor in de bouw. Deze brandstof is eventueel ook in 5 liter verpakking verkrijgbaar.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

99% schonere brandstof!

Benzine van Aspen is een zeer schone brandstof dat tot wel 99% schoner is dan standaard benzine zoals bijvoorbeeld Euro95. Aspen is een alkylaatbenzine welke de schoonste soort benzine is. Waar een standaard brandstof bestaat uit een honderdtal stoffen is de brandstof van Aspen beperkt tot een tiental stoffen. Veel stoffen hebben een beperkte houdbaarheid waardoor startproblemen optreden, door gebruik te maken van minder stoffen heeft u dus een schonere motor met betere prestaties. Daarnaast is Aspen beter voor het milieu zo kan u 100 uur grasmaaien met Aspen tegenover 1 uur grasmaaien met normale benzine voor dezelfde uitstoot.

Specificaties:

  • Merk: Aspen
  • Type: benzine
  • Soort: Alkylaatbenzine
  • Geschikt voor: tweetakt motoren
  • Inhoud: 1 liter
  • Klik hier  voor alle brandstoffen en smeermiddelen.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Veiligheidsaanbeveling:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. P501 Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Meer informatie
EAN7330045974602
MerkAspen
Art. nr. merk052
Inhoud spec1 liter