CID LINES Virocid desinfectie schuimmiddel | 10L

SKU
110071
€ 98,87 € 119,63
Koop 4 voor € 88,98 € 107,67 p/st en ontvang 10% korting
Koop 32 voor € 79,09 € 95,70 p/st en ontvang 20% korting
Direct leverbaar
Alleen bezorgen mogelijk
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Geconcentreerd en doeltreffend ontsmettingsmiddel! Virocid van Cid Lines heeft zich wereldwijd bewezen wanneer het gaat om het voorkomen of bestrijden van ziekte-uitbraken. Het desinfectie schuimmiddel heeft een lange nawerking en hiermee kunt u overdraagbare infectieziekten, zoönoses genoemd, beheersen. Dit middel kunt u sprayen, foggen en schuimen en in de verpakking zit 10 liter.

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Meest doeltreffende ontsmettingsmiddel!

Bent u op zoek naar een geconcentreerd en zeer doeltreffend ontsmettingsmiddel? Virocid van Cid Lines heeft zich wereldwijd bewezen als zeer doeltreffend desinfectiemiddel.

Virocid van Cid Lines is een ontsmettingsmiddel die u kunt gebruiken bij het voorkomen of bestrijden van ziekte-uitbraken. Het geconcentreerde desinfectiemiddel kunt u gebruiken voor het bestrijden van alle micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen. Virocid is een gebruiksvriendelijk middel en heeft een lange nawerking. Verder is Virocid zeer geschikt voor het beheersen van zoönoses, overdraagbare infectieziekten, zoals Salmonella, E-Coli en Campylobacter.

U kunt dit middel sprayen, foggen en schuimen op oppervlakten, ontsmettingsbakken en ander materiaal. In de verpakking zit 10 liter waar u lang mee kunt doen door de lage dosering van 0.5%.

Specificaties:

  • Merk: Cid Lines
  • Type: Virocid
  • Geschikt voor: Ontsmetten en bestrijden van ziektes of infecties
  • PH-waarde: +- 4
  • Dosering: 0.5%
  • Inhoud: 10 liter

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H302 - Schadelijk bij inslikken. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H332 - Schadelijk bij inademing. H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen. H312 - Schadelijk bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbeveling:

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P302 + P352 + P312 + P321 - BIJ CONTACT MET DE HUID Met veel water/… wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist. P301+P330+P331+P310 - NA INSLIKKEN de mond spoelen — GEEN braken opwekken.. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Meer informatie
MerkCid Lines
Art. nr. merk02.0002.20.0001835
Inhoud spec10 liter
ToepassingBestrijding, Ontsmetting
verpakkingCan