Technovit-2-Bond Klauwlijm | 160ml

SKU
110383
€ 21,95 € 26,56
Koop 2 voor € 21,07 € 25,49 p/st en ontvang 4% korting
Koop 5 voor € 20,41 € 24,70 p/st en ontvang 7% korting
Koop 10 voor € 19,32 € 23,38 p/st en ontvang 12% korting
Koop 30 voor € 18,66 € 22,58 p/st en ontvang 15% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €175
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Technovit 2-Bond klauwlijm is een sneldrogende, 2-componentenlijm voor het bevestigen van klauwblokjes. De lijm zit in een smalle verpakking van 160 ml en is geschikt voor 8 tot 10 behandelingen. Goed te gebruiken in combinatie met deze mengtips, per 10 stuks, of per 100 stuks

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Snel en eenvoudig klauwblokjes aanbrengen!

Voor het vastlijmen van klauwblokjes kunt u veel verschillende lijmsoorten gebruiken, zo ook klauwlijm van Technovit. Technovit 2-bond is een snelhardende en sterke polyurethaan lijm, in een handige tube met twee componenten. De twee componenten worden in een speciale tip gemengd en zorgen ervoor dat de blokjes snel hechten onder de klauwen. De lijm is in 30 seconden hard, ideaal voor een onrustige koe.

Waarom Technovit 2-bond?
Naast een snelle hechting, is het geurvrij en geeft het geen dampen af. Fijner voor uzelf en voor de koe. De lijm is kant en klaar voor gebruik, u hoeft niet meer te mengen. De tube zorgt zelf voor de juiste verhoudingen, zo bent u verzekerd van een goed resultaat. De koker heeft een inhoud van 160 ml en is geschikt voor 8 tot 10 behandelingen.

LET OP! Belangrijke informatie: Zorg ervoor dat de klauwlijm op ideale temperatuur tussen de 18 en 25 °C is! Wanneer de lijm een temperatuur boven de 25°C heeft bereikt dient u deze te koelen in een emmer water of koelbox tot de gewenste temperatuur is bereikt.

Specificaties:

  • Geschikt voor: vastlijmen klauwblokjes 
  • Type: 2-bond klauwlijm
  • Soort: polyurethaan lijm
  • Uitharding: 30 seconden
  • Aantal behandelingen: 8 tot 10
  • Inhoud: 160 ml

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Gevaar

H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. 

Veiligheidsaanbevelingen:

P232 Beschermen tegen vocht.  P233 Houd de container goed gesloten. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRIUM of een arts raadplegen. P404 Bewaar in een gesloten verpakking. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijke goederen / chemisch afval.

Meer informatie
EAN4018653162415
MerkTechnovit
Inhoud spec160 ml
DiersoortKoe
Specifiek probleem dierKlauwaandoeningen
verpakkingPatroon